طرح سامانه مودیان مالیاتی چیست و چه فوایدی دارد؟

سامانه مودیان مالیاتی یک سامانه آنلاین با این آدرس tp.tax.gov.ir است. این سایت توسط سازمان امور مالیاتی و با هدف ثبت مشمولان مالیاتی، ارسال اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات مربوط به مالیات برای سازمان مالیاتی و همچنین دریافت اطلاعات و مستندات راه‌اندازی شده است.

فرار مالیاتی یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی دولت‌ها بوده که در همین راستا سازمان امور مالیاتی اقدام به تاسیس و راه‌اندازی سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی و پایانه‌های فروشگاهی کرده تا بدین ترتیب ساماانه یکپارچه مالیاتی پیاده‌سازی شود. افزون بر این، سازمان با راه‌اندازی این سامانه به دنبال فراهم کردن فضای اقتصادی شفاف جهت فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.

بر اساس قانون، برخی مودیان مالیاتی ملزم شده‌اند که در سامانه ثبت نام کنند و تکالیف قانونی مربوط به آن مثل ارسال صورت‌حساب الکترونیکی را انجام دهند، در غیر اینصورت با ضمانت اجراهای مقرر در قانون مواجه خواهند شد.

ناگفته نماند که پاره‌ای مشکلات مثل نبود زیرساخت مناسب، باعث شد که اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی به تاخیر بیفتد. اما از شهریور 1401 تا ابتدای دی ماه 1402، تمامی مودیان موظف به ثبت نام در سامانه شده‌اند.

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

سامانه مودیان مالیاتی یک سامانه آنلاین با این آدرس tp.tax.gov.ir است. این سایت توسط سازمان امور مالیاتی و با هدف ثبت مشمولان مالیاتی، ارسال اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات مربوط به مالیات برای سازمان مالیاتی و همچنین دریافت اطلاعات و مستندات راه‌اندازی شده است.

چرا سامانه مودیان راه‌اندازی شد؟

می‌توان گفت یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی سامانه مودیان ایجاد شفافیت بیشتر در امورر اقتصادی و حسابدای و البته جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. امروز حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به رقم قابل توجهی رسیده، هرچند برآوردها متفاوت و از 50 تا 100 هزار میلیارد تومان است.

ره‌اندازی سامانه مودیان چه فوایدی دارد؟

هرچند فرآیند ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی وقت‌گیر است اما این امر فقط با یک بار وقت گذاشتن انجام می‌شود و فواید بسیاری دارد. افزایش سرعت رسیدگی، کاهش خطا، دسترسی، پاسخ‌دهی بهتر، امنیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهره‌گیری از تکنولوژی از جمله فواید این سامانه هستند.

2 گروهی که باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند

بر اساس اطلاعات منتشر شده، مشمولان ثبت نامه در سامانه مودیان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم‌بندی می‌شوند.

افراد حقیقی: اولین گروه افراد حقیقی هسستند که خودشان صاحبان مشاغل و واحدهای مختلف تولید و فروش و غیره هستند. واحدهای آنها می‌تواند صنفی یا غیرصنفی باشد.

افراد حقوقی: تمامی افراد حقوقی شامل شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی غیرتجاری در این گروه جای می‌گیرند.

نحوه ثبت نام در سامانه مودیان چگونه است؟

می‌توان نحوه ثبت نامه در سامانه را به چهار مرحله شامل ثبت‌نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده، دریافت گواهی امضای الکترونیک، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی و دریافت شناسه کالاها و خدمات دسته‌بندی کرد.

آخرین اخبار
بیشتر بخوانید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here