شاخص قیمت آپارتمان در تهران ۲.۹ درصد کاهش یافت

در آذر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧٤,٤ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٨٢.٥)، ٢.٩ درصد کاهش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آذر ماه  شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧٤,٤ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٨٢.٥)، ٢.٩ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آذر ماه 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٢,٩- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٥درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه  تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٥٧,٥ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٦٨.٧ درصد) ١١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه  آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٥,٧ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٦.٣ درصد)، 0.6 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم مسکن

آخرین اخبار
بیشتر بخوانید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here